Koffein

Första steget i utvinningen av koffein är råkaffe. Råkaffet har gröna bönor som läggs i vatten. När vattnet cirkulerar kring bönorna extraheras koffeinet. Koffeinet fungerar som en antioxidant och hjälper tilla tt skydda huden från fria radikaler. Det kan även hjälpa till att minimera svullnad och rodnad genom dess kärlsammandragande effekt.